Пълноценно участие на деца и млади хора в процеса на вземане на решения от обществено значение

Отворен онлайн курс за индивидуално обучение

ЦЕЛ

Целта на настоящия курс е да припомни и да предостави актуална информация на възрастните, които отговарят за разработването на политики и вземането на решения за тяхната роля на носители на задължението да отстояват правата на децата и да гарантират съблюдаването им в ежедневието.
Това включва и задължението на възрастните да търсят и да вземат предвид мнението на децата и младите хора при вземането на решения, засягащи живота на децата и младите хора.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ОБУЧЕНИЕТО

По време на курса ще се запознаете с:

  • Ролята на децата и младите хора като носители на права и на възрастните като носители на задължения и значението на това за взаимодействието ни с децата и младите хора в ежедневната ни работа.
  • Международни и европейски правни рамки и форуми за действие в областта на правата на децата и тяхното участие, както и свързаните с това задължения.
  • Често срещани ограничения и затруднения за пълноценно участие на децата (гледната точка на децата и възрастните).
  • Ползите и значението на участието както за децата и младите хора, така и за държавите.
  • Какво представлява пълноценното участие на деца при разработване на национални политики (изисквания и примери от различни национални политики).
  • Практически инструменти и рамки за оценка и прилагане на практиките за участие на деца в представляваните от участниците организации или структури.
  • Как да се прилага и подобрява пълноценното участие на децата и младите хора в процеса на вземане на решения от обществено значение.
  • Важното значение на интегрирането на участието на децата в националните системи и процеси на вземане на решения от обществено значение.

ЦЕЛЕВА ГРУПА

  • Хората, които вземат решения от обществено значение и работещите за и с деца и млади хора.
🚩 Начало: Днес
🗂️ Начин на провеждане: отворен онлайн курс за индивидуално обучение
📅 Продължителност: 1 час
🔑 Предварителни условия: няма
🎓 Сертификат: Сертификат за участие
🌎 Език: български

Нови сте? Създайте профила си, като кликнете върху следващия бутон:

Имате ли вече акаунт? Влезте, за да получите достъп до курса: